Průvodce krajinou

Rád naslouchám a rád chodím. Pro druhé se snažím býti stromem, o který se mohou opřít, nebo v jehož stínu mohou odpočívat a vnímat ticho kolem sebe, ale především v sobě.

Jako průvodce našlapuji tiše a vždy v rytmu klienta. Nechávám se jím inspirovat a zároveň mu mohu ukázat jak vnímat novou krajinu, ale i tu jež zná,...pohledem úplně jiným, novým. Tak poté mohou do krajiny našeho srdce přicházet odpovědi, znamení, či inspirující obrazy, jak řešit či vnímat náročné životní situace.

Nehodnotím, neradím a jsem trpělivý.

Společně nalézáme skrze přírodu, znamá či neznámá místa, prostor a čas pro své uvědomění, řešení, léčení, či jen obyčejný odpočinek a inspiraci. Můj přítel z daleké Latinské Ameriky mne naučil se dívat na svůj domov, na svou rodnou Zemi. S jeho požehnáním toto předávám dál i skrze rituály, zastavení, tvoření v přírodě a s radostným vědomým toho, jak velkou hojnost moudrosti obsahuje naše Česká krajina.

Nabízím terapie, průvodcovství a bdělý pohled. Cena je na individuální dohodě.

Foto 29,

Foto 30,

Foto 31,

Foto 32,

Foto 33,

Foto 34,

Foto 35,

Foto 36,

Foto 37,

Foto 38,

Fotogalerie